سواد مالی

سواد مالی توانایی درک و استفاده مؤثر از مهارت های مالی مختلف از جمله مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری است. سواد مالی پایه و اساس رابطه شما با پول است و یک سفر مادام العمر یادگیری است.

یکی از دغدغه‌های همیشگی خانواده‌ها، بُعد مالی زندگی و مسائل مربوط به آن است. پول مهره اصلی برای گذران زندگی شده‌است و می‌توان گفت بسیاری از افراد با درآمدهای بالا همچنان درگیر مسائل مالی هستند و هنوز به آن رفاهی که با این سطح از درآمد باید داشته‌باشند، نرسیده‌اند. چون سواد مالی و هوش مالی درستی ندارند.

  • خرج و پس‌انداز: سریع‌ترین و موثرترین راه برای آغاز مدیریت امور مالی، مدیریت هزینه‌ها است.
  • اعتبار و بدهی: شرط‌هایی وجود دارد که می‌توان برای تأمین نیازها، قرض گرفت و بدهکار شد.
  • کار و درآمد: برای پوشش خرج و بازپرداخت بدهی‌ها، وارد حوزه کار و درآمد می‌شویم.
  • سرمایه‌گذاری: به کار انداختن پول برای حفظ ارزش و رشد آن به ویژه برای دوران بازنشستگی.
  • مدیریت ریسک و بیمه: محافظت از دارایی‌ها و سرمایه.
  • تصمیم‌های مالی: سبک مناسب تصمیم‌گیری برای هر فرد

چرا هوش مالی و سواد مالی مهم است؟

  • فقدان سواد مالی می تواند منجر به: انباشتن بار بدهی های تمام نشدنی، از دست رفتن یا ضعیف شدن اعتبار، ورشکستگی، سلب مالکیت مسکن یا سایر پیامدهای منفی شود.
  • گام های اساسی برای بهبود امور مالی شخصی شما شامل ایجاد بودجه، پیگیری هزینه ها، کوشا بودن در پرداخت به موقع، محتاط بودن در مورد پس انداز پول، بررسی دوره ای گزارش اعتباری و سرمایه گذاری برای آینده است.

دکمه بازگشت به بالا