شرایط و ضوابط استفاده از آموزش‌های سایت:

برای درسترسی به آموزش ها باید در سایت ثبت نام کنید. سپس دوره آموزشی مورد نظر خود را رایگان دانلود کنید.

برای استفاده از آموزش های رایگان گروه ایران ریچ هیچ گونه شرایط خاصی وجود ندارد.

برای حمایت از ما «آکادمی آموزشی ایران ریچ» را به اشتراک بگذارید. 🙂