الگو کندل استیک

  • تحلیل تکنیکالالگوی چکش hammer

    الگوی چکش hammer

    الگوی چکش hammer یک الگو بازگشتی reversal pattern است که در کف باعث تغییر روند می شود. واژه ژاپنی این کلمه Takuri می باشد و این لغت به معنی چیزی است که سعی می کند به وسیله احساس کردن عمق و ته آب را اندازه گیری کند. این الگو یک…

  • تحلیل تکنیکالالگوی مرد دارآویز hanging man

    الگوی مرد دارآویز hanging man

    الگوی مرد دارآویز Hanging man یک الگو بازگشتی reversal pattern است که در سقف باعث تغییر روند می شود. الگوی مرد دار آویز مشتق شده از واقعیتی است شبیه به شکل یک مرد آویزان یا به دار آویخته شده با پاهای بلند. الگوی مرد به دار آویخته Hanging man و…

دکمه بازگشت به بالا