سیگنال خروج

  • تحلیل تکنیکالالگوی مرد دارآویز hanging man

    الگوی مرد دارآویز hanging man

    الگوی مرد دارآویز Hanging man یک الگو بازگشتی reversal pattern است که در سقف باعث تغییر روند می شود. الگوی مرد دار آویز مشتق شده از واقعیتی است شبیه به شکل یک مرد آویزان یا به دار آویخته شده با پاهای بلند. الگوی مرد به دار آویخته Hanging man و…

دکمه بازگشت به بالا