آموزش تریدتحلیل تکنیکالکندل شناسی

الگوی هارامی Harami چیست؟

الگوی هارامی از الگو های بازگشتی نمودار تحلیل تکنیکال در بازار است. این الگو در دو حالت الگوی هارامی نزولی و الگوی هارامی صعودی در روند های نزولی و صعودی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند می‌شود. دو حالت این الگو با تشکیل دو کندل شکل می‌گیرند. کندل اول در الگوی دو کندلی هارامی کندلی با بدنه ای بزرگ به رنگ قرمز یا سبز است. و کندل دوم در این الگو کندلی با بدنه ای کوچک است. نکته مهم در شکل گیریه کندل های این الگو این است که کندل دوم الگو به طور کامل درون بدنه کندل اول الگو جا بگیرد. به عبارتی کندل اول الگو باید کندل دوم را به طور کامل بپوشاند. و نقاط باز شدن و تمام شدن قیمت در کندل دوم از بدنه کندل اول الگو بیرون نزند.

از نظر اولویت شکل گیریه کندل ها الگوی هارامی کاملا برعکس الگوی انگلفینگ است. در الگوی هارامی کندل اول الگو کندلی با بدنه ای بزرگ و کندل دوم الگو کندلی با بدنه ای کوچک است. جای کندل ها در الگوی انگلفینگ جا به جا می‌شود. کندل اول کندلی با بدنه ای کوچک و کندل دوم الگو بزرگ است. با این حال این دو الگو از قوانین یکسانی پیروی می‌کنند. الگوی هارامی الگوی ضعیف تری نسبت به الگوی انگلفینگ است. شکل گیریه الگوی هارامی در روند بازار به تنهایی برای وارد شدن به بازار جهت معامله خرید یا فروش کافی نیست.

الگوی هارامی برای معتبر شدن به کندل تایید نیاز دارد همچنین شکل گیریه این الگو بر روی خطوط حمایتی و مقاومتیه روند بازار به اعتبار الگو می‌افزاید.

الگوی هارامی..

انواع الگوی هارامی Harami

الگوی هارامی صعودی Bullish Harami: الگوی دو کندلی هارامی صعودی در انتهای روند جاری در بازار که روندی نزولی است شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو بازگشتی است. باعث تغییر روند می‌شود و روند نزولیه بازار را به روندی صعودی تبدیل می‌کند. کندل اول در الگوی هارامی صعودی کندلی بزرگ و نزولی با رنگ قرمز است که موافق با روند جاری در بازار شکل می‌گیرد. کندل دوم در این الگو کندلی صعودی و سبز با بدنه ای کوچک بوده که تمام بدنه این کندل درون بدنه کندل اول که نزولی است جا می‌گیرد.

الگوی هارامی نزولی Bearish Harami: الگوی دو کندلی هارامی نزولی در انتهای روند جاری در بازار که روندی صعودی است تشکیل می‌شود. این الگو به علت بازگشتی بودن باعث تغییر روند می‌شود. و روند صعودیه بازار را به روندی نزولی تغییر می‌دهد. کندل اول در شکل گیریه الگوی هارامی نزولی کندلی با بدنه ای بزرگ و صعودی به رنگ سبز است. این کندل هم راستا با روند بازار به شکل صعودی شکل می‌گیرد. کندل دوم الگوی هارامی کندلی با بدنه ای کوچک و نزولی به رنگ قرمز است. این کندل به طور کامل درون بدنه کندل اول الگو که صعودی است جا می‌گیرد.

الگوی صلیب ‌هارامی یا ‌هارامی‌کراس Harami cross: اگر کندل دوم در شکل گیریه الگوی هارامی صعودی یا نزولی کندلی دوجی باشد الگوی هارامی صلیب یا هارامی کراس شکل می‌گیرد. رنگ کندل دوجی اهمیتی ندارد اما نوع کندل دوجی مهم است. در الگوی هارامی کراس صعودی کندل دوجی نباید دوجی سنجاقک باشد. همچنین در الگوی هارامی کراس نزولی کندل دوجی نباید دوجی سنگ قبر باشد. در غیر این صورت الگو فاقد اعتبار است.

الگوی هارامی...

نحوه معامله با الگوی هارامی

کلمه هارامی کلمه ای ژاپنی است که به معنای زن باردار می‌باشد. منظور از زن بار دار به عنوان اسم این الگو به شکل گیریه کندل های این الگو بر می‌گردد. کندل اول الگو که بدنه ای بزرگ دارد. به عنوان مادر و کندل دوم الگو که کوچک است. که درون کندل اول جا می‌شود به عنوان بچه قرار می‌گیرد.

برای معامله با الگوی هارامی نباید تنها به اعتبار این الگو وارد بازار شد. زیرا که بهتر است با کمک گرفتن از اندیکاتور RSI و رسم خطوط حمایت و مقاومت و همچنین میانگین متحرک 50 در کنار این الگو وارد بازار به قصد معامله شد. هنگام استفاده از اندیکاتور RSI باید بدانید که نقاط 30 و 70 در این اندیکاتور مهم هستند. زیرا که مقدار دارایی یا سهم یا ارز مد نظر در نقطه زیر 30 در این اندیکاتور وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. همچنین این مقدار در منطقه بالای 70 به حد اشباع خرید وارد می‌شود.

با کمک گرفتن از میانگین متحرک 50 روزه در کنار الگوی هارامی به قصد معامله نیز می‌توانید اطلاعاتی در مورد ادامه روند پس از شکل گیری الگو و احتمال شکست الگو و روند کسب کنید. اگر در میانگین متحرک 50 روزه الگوی هارامی با شکست روند مواجه شود به احتمال زیاد روند بازار بازگشتی خواهد بود.

معامله با هارامی صعودی

برای معامله کردن با الگوی هارامی صعودی بهتر است منتظر شکل گیریه کندل تایید باشید. کندلی صعودی که بدنه آن بالا تر از کندل دوم الگو که صعودی است قرار می‌گیرد و تغییر روند و شروع روند جدید را تثبیت می‌کند. بهترین تایید برای معامله با این الگو در اینجا اتفاق می‌افتد. با شکل گیری فاصله یا گپی قیمتی میان کندل دوم الگو و کندل تایید که به خوبی صعود قیمت و صعودی شدن بازار و همچنین برگشتی بودن قیمت را در روند نمایان می‌کند. حال با قرار گرفتن میانگین متحرک 50 روزه در نمودار و دقت به محل شکل گیریه الگو میزان قدرت الگو معلوم می‌شود. اگر الگو پایین تر از میانگین متحرک 50 روزه تشکیل شود اعتبار و قدرت الگو بسیار بیشتر از شکل گیریه الگوی هارامی صعودی بالاتر از میانگین متحرک است.

معامله با هارامی نزولی

برای معامله با الگوی هارامی نزولی نیز باید منتظر شکل گیریه کندل تایید بود. پس از شکل گیری این کندل که کندلی نزولی است متوجه دلیل افزایش فروش و نزولی شدن بازار پس از کندل دوم الگو که نزولی است می‌شوید. در این شرایط روند فعلیه بازار تمایل به شکسته شدن روند قبلی دارد و حد ضرر نقطه بالای بدنه کندل اول الگو که صعودی است قرار می‌گیرد. برای داشتن معامله ای مطمعن هنگامی که اندیکاتور های RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارند می‌توان به قصد پوزیشن فروش وارد بازار شد. همچنین برای سود دهیه بیشتر باید از دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال در بازار و خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود. گاهی در بازار های صعودی الگوی هارامی نزولی به عنوان الگوی ادامه دهنده عمل می‌کند و نقش الگوی بازگشتی را در روند بازار انجام نمی‌دهد.

نحوه معامله با Harami

نکات مربوط به الگوی‌ هارامی

  • در الگوی Harami طول و اندازه سایه ها فاقد اهمیت است و تاثیری بر اعتبار و قدرت الگو ندارد.
  • در این الگو کندل اول الگو که بدنه ای بزرگ دارد باید ادامه دهنده روند قبلی در بازار باشد.
  • بهترین حالت شکل گیریه الگوی دو کندلی Harami به گونه ای است که علاوه بر طول بدنه کندل دوم اندازه سایه های کندل دوم که بدنه ای کوچکتر دارد نیز درون بدنه کندل اول الگو جا شود.
  • هر چه اندازه بدنه کندل اول الگو بزرگتر و اندازه بدنه کندل دوم الگو کوچکتر باشد اعتبار و قدرت الگو بیشتر می‌شود.
  • هنگامی که الگوی Harami بر روی خطوط حمایتی یا مقاومتیه بازار شکل بگیرد اعتبار الگو بیشتر شده و الگو از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.
  • الگوی صلیب ‌هارامی یا ‌هارامی‌کراس Harami cross نسبت به الگوی هارامی صعودی یا Harami نزولی قوی تر بوده و اعتبار بیشتری در روند بازار دارد.
  • کندل تایید در الگوی دو کندلی هارامی نزولی کندلی قرمز و نزولی با بدنه ای بزرگتر نسبت به کندل دوم الگو که نزولی است می‌باشد. همچنین کندل تایید در الگوی دو کندلی هارامی صعودی کندلی صعودی و بزرگتر از کندل دوم الگو که صعودی است می‌باشد. کندل های تایید در نقاط تمام شدن قیمت باید از بدنه کندل های دوم الگو جلو تر باشند و روند جدید را تایید کنند.
  • تشکیل شدن الگوی Harami صعودی در روندی صعودی باعث ادامه روند صعودی با قدرت بیشتر می‌شود. همچنین تشکیل الگوی Harami نزولی در روندی نزولی نیز نقش ادامه دهنده را به جای برگشتی بودن ایفا می‌کند.
الگوی هارامی.

سوالات متداول در مورد الگوی دو کندلی Harami

۱. الگوی Harami چیست؟

الگوی Harami متشکل از دو کندل است که به صورت عمودی به یکدیگر متصل می شوند. کندل اول بزرگتر است و کندل دوم درون آن جا می گیرد.

۲. الگوی Harami به چه معنی است؟

کلمه Harami به معنی “مادر باردار” در زبان ژاپنی است. نام این الگو به دلیل شباهت کندل دوم به نسبت کندل اول، با نمایش مادر باردار و جنین به وجود آمده است.

۳. الگوی Harami چه سیگنالی به ما می دهد؟

الگوی Harami معمولاً یک سیگنال تغییر جهت قیمت به دلیل نشان دادن تعارض بین خریداران و فروشندگان است. این الگو ممکن است نشانگر تمام شدن یک روند صعودی یا نزولی یا همچنین بازگشت در میان یک روند اصلاحی باشد.

۴. چگونه الگوی Harami را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص الگوی Harami، نیازمند دو کندل هستیم. کندل اول باید بزرگتر از کندل دوم باشد و کندل دوم باید درون بدن کندل اول جا بگیرد. همچنین می توانید به دامنه کندل دوم نسبت به کندل اول توجه کنید.

۵. کندل دوم الگوی Harami چه معنایی دارد؟

کندل دوم الگوی Harami می تواند نشانگر کاهش قدرت صعودی یا نزولی روند قبلی باشد. اگر کندل دوم یک کندل سبز باشد، ممکن است نشان از تحول از یک روند نزولی به یک روند صعودی را داشته باشد و برعکس.

۶. آیا الگوی Harami دارای اعتبار آماری است؟

اعتبار آماری الگوها معمولاً بر اساس تجربه و مشاهده داده های گذشته است. برای افزایش اعتبار و عملکرد تجارتی، معمولاً توصیه می شود الگوی Harami را با سایر ابزارها و شاخص‌های تحلیلی دیگر مثل میانگین های متحرک، نقاط پیوت و سایر الگوها همراه کنید.

5/5 - (1 امتیاز)
صرافی اکسولو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا