آموزش تریدتحلیل تکنیکال

تحلیل زمانی با فیبوناچی

تحلیل زمانی با فیبوناچی موضوعی است که امروز به آن می‌پردازیم. تحلیل زمانی با فیبوناچـی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی، مجموعه‌ای از خطوط عمودی را روی نمودار قیمتی رسم می‌کند.

انواع تحلیل زمانی با فیبوناچی

دو نوع اصلی تحلیل زمانی با فیبوناچـی وجود دارد:

 • ریتریسمنت زمانی (Time Retracement): این نوع تحلیل برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند از یک محدوده قیمتی استفاده می‌شود.
 • مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones): این نوع تحلیل برای شناسایی محدوده‌های زمانی احتمالی برای بازگشت روند استفاده می‌شود.
تحلیل زمانی با فیبـوناچی ریتریسمنت زمانی
تحلیل زمانی با فیبـوناچی ریتریسمنت زمانی

تحلیل زمانی با فیبـوناچی ریتریسمنت زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت زمانی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقاط احتمالی برگشت یا تغییر روند قیمت در یک بازه زمانی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی کار می‌کند و با رسم خطوط عمودی در نمودار، نقاط احتمالی برگشت قیمت را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت زمانی

برای استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت زمانی، ابتدا باید دو نقطه در نمودار قیمت انتخاب کنید. این نقاط می‌توانند دو سقف یا دو دره باشند. سپس، ابزار فیبوناچی ریتریسمنت زمانی را در پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید و نقاط انتخابی را به یکدیگر وصل کنید.

نسبت‌های فیبوناچی که معمولاً در فیبوناچی ریتریسمنت زمانی استفاده می‌شوند عبارتند از:

 • 0.382
 • 0.500
 • 0.618
 • 1.000
 • 1.236
 • 1.382
 • 1.618

این نسبت‌ها به‌عنوان نقاط احتمالی برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت پس از رسیدن به سقف جدید، دوباره به سمت پایین برگشت، ممکن است در یکی از نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.500، یا 0.618 اصلاح کند.

انواع فیبوناچی ریتریسمنت زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت زمانی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • ریتریسمنت زمانی داخلی: در این نوع از فیبوناچی ریتریسمنت زمانی، نسبت‌های فیبوناچی کمتر از 100 درصد استفاده می‌شوند. این نسبت‌ها برای تعیین نقاط احتمالی برگشت در یک روند اصلاحی استفاده می‌شوند.
 • ریتریسمنت زمانی خارجی: در این نوع از فیبوناچی ریتریسمنت زمانی، نسبت‌های فیبوناچی بیشتر از 100 درصد استفاده می‌شوند. این نسبت‌ها برای تعیین نقاط احتمالی برگشت در یک روند صعودی یا نزولی استفاده می‌شوند.

محدودیت‌های فیبوناچی ریتریسمنت زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت زمانی مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، دارای محدودیت‌هایی است. این محدودیت‌ها عبارتند از:

 • این ابزار بر اساس فرضیات خاصی کار می‌کند که همیشه درست نیستند.
 • این ابزار نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند.
 • این ابزار باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود تا دقت آن افزایش یابد.
تحلیل زمانی با فیبوناچی مناطق زمانی فیبوناچی
تحـلیل زمانی با فیبوناچی مناطق زمانی فیبوناچی

تحلیل زمانی با فیبوناچی مناطق زمانی فیبوناچی

تحلیل زمانی با فیبوناچـی یک روش تحلیل تکنیکال است که از نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر یا معکوس شدن روند قیمتی استفاده می‌کند. این ابزار با رسم خطوط عمودی در نمودار قیمت، مناطق زمانی را مشخص می‌کند که در آن‌ها احتمال تغییر روند بیشتر است.

مناطق زمانی فیبوناچی

مناطق زمانی فیبوناچی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی 0، 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و 100 درصد تعریف می‌شوند. این نسبت‌ها به صورت خطوط عمودی در نمودار قیمت رسم می‌شوند و مناطق زمانی را مشخص می‌کنند.

نحوه استفاده از مناطق زمانی فیبوناچی

برای استفاده از مناطق زمانی فیبوناچی، ابتدا باید یک روند صعودی یا نزولی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. سپس، نقطه آغازین و انتهایی روند را مشخص کنید. در نهایت، خطوط مناطق زمانی فیبوناچی را به صورت عمودی از نقطه آغازین به انتهای روند رسم کنید.

تحلیل زمانی با فیبوناچی مناطق زمانی فیبوناچی
تحلیـل زمانی با فیبوناچی مناطق زمانی فیبوناچی

منطقه زمانی فیبوناچی در روند صعودی

در یک روند صعودی، قیمت معمولاً پس از یک حرکت صعودی قوی، وارد فاز اصلاحی می‌شود. مناطق زمانی فیبوناچی می‌توانند برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت در فاز اصلاحی استفاده شوند.

منطقه زمانی فیبوناچی در روند نزولی

در یک روند نزولی، قیمت معمولاً پس از یک حرکت نزولی قوی، وارد فاز اصلاحی می‌شود. مناطق زمانی فیبوناچی می‌توانند برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت در فاز اصلاحی استفاده شوند.

مزایا و معایب مناطق زمانی فیبوناچی

مزایا:

 • مناطق زمانی فیبوناچی یک ابزار ساده و قابل فهم است.
 • این ابزار می‌تواند برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر یا معکوس شدن روند قیمتی استفاده شود.

معایب:

 • مناطق زمانی فیبوناچی مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، قطعی نیستند.
 • این ابزار به تنهایی برای تصمیم‌گیری معاملاتی کافی نیست.
مزایا و معایب تحلیل زمانـی با فیبوناچی
مزایا و معایب تحلیل زمانـی با فیبوناچی

مزایا و معایب تحلیل زمانـی با فیبوناچی

تحلیل زمانی با فیبوناچـی مزایا و معایب زیر را دارد:

مزایا

 • ساده و قابل فهم است.
 • می‌تواند برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده شود.
 • می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

معایب

 • یک پیش‌بینی قطعی از روند قیمتی نیست.
 • ممکن است در برخی از بازارها یا شرایط بازار کارایی نداشته باشد.

مزایای تحلیل زمانی با فیبـوناچی

ساده و قابل فهم است.

فیبوناچـی زمانی یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است که می‌تواند به راحتی توسط معامله‌گران با هر سطح تجربه استفاده شود. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی است که نسبت‌های ریاضی هستند که در طبیعت و جهان اطراف ما یافت می‌شوند.

می‌تواند برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده شود.

فیبوناچی زمانی می‌تواند برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده شود. این ابزار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را شناسایی کنند.

می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

فیبوناچی زمانی می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، اندیکاتورهای تکنیکال، و تحلیل بنیادی استفاده شود. این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا دیدگاه جامع‌تری از بازار داشته باشند.

معایب تحلیل زمـانی با فیبوناچی

یک پیش‌بینی قطعی از روند قیمتی نیست.

فیبوناچی زمانی یک پیش‌بینی قطعی از روند قیمتی نیست. این ابزار فقط می‌تواند نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی را نشان دهد.

ممکن است در برخی از بازارها یا شرایط بازار کارایی نداشته باشد.

فیبوناچی زمانی ممکن است در برخی از بازارها یا شرایط بازار کارایی نداشته باشد. به عنوان مثال، این ابزار ممکن است در بازارهای نوظهور یا در شرایط بازار غیرعادی کارایی نداشته باشد.

تحلیل زمانی با فیبوناچی
تحلیل زمانی با فیبوناچی

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

تحلیـل زمانی با فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از اعداد فیبوناچی برای تعیین محدوده‌های زمانی احتمالی برای بازگشت روند قیمتی استفاده می‌کند. این ابزار دارای دو روش اصلی استفاده است: روش ریتریسمنت زمانی و روش منطقه زمانی فیبوناچی. در روش ریتریسمنت زمانی، فاصله بین دو قله یا دو دره در نمودار به عنوان صفر و یک فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود. سپس، خطوط عمودی بر اساس اعداد فیبوناچی از سمت راست نقطه شروع رسم می‌شوند. این خطوط می‌توانند نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی را نشان دهند.

در روش منطقه زمانی فیبوناچی، فاصله بین دو قله یا دو دره در نمودار به عنوان یک دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. سپس، خطوط عمودی بر اساس اعداد فیبوناچی از سمت راست نقطه شروع رسم می‌شوند. این خطوط می‌توانند محدوده‌های زمانی احتمالی را برای بازگشت روند قیمتی نشان دهند. فیبوناچی زمانی یک ابزار تحلیل تکنیکال مفید است که می‌تواند برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده شود. با این حال، این ابزار دارای محدودیت‌هایی نیز هست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

سوالات متداول

تحلیل زمانی با فیبوناچی چیست؟

تحلیل زمانی با فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند قیمتی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس اعداد فیبوناچی، مجموعه‌ای از خطوط عمودی را روی نمودار قیمتی رسم می‌کند.

انواع تحلیل زمانی با فیبوناچی چیست؟

دو نوع اصلی تحلیل زمانی با فیبوناچـی وجود دارد:
ریتریسمنت زمانی: این نوع تحلیل برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند از یک محدوده قیمتی استفاده می‌شود.
مناطق زمانی فیبوناچی: این نوع تحلیل برای شناسایی محدوده‌های زمانی احتمالی برای بازگشت روند استفاده می‌شود.

بهترین خطوط فیبوناچی برای تحلیل زمانی کدامند؟

خطوط 38.2%، 50% و 61.8% از محبوب‌ترین خطوط فیبوناچی برای تحلیل زمانی هستند. این خطوط نشان‌دهنده نقاط احتمالی بازگشت روند هستند.

آیا تحلیل زمانی با فیبوناچی دقیق است؟

تحلیل زمانی با فیبوناچی یک ابزار پیش‌بینی نیست و دقت آن همیشه قطعی نیست. با این حال، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط احتمالی بازگشت روند را شناسایی کنند.

تحلیل زمانی با فیبوناچی در چه بازارهایی کارآمد است؟

تحلیل زمانی با فیبوناچـی در بازارهای دارای روند کارآمدتر است. در بازارهای نوسانی که روند واضحی وجود ندارد، کارایی کمتری دارد.

5/5 - (2 امتیاز)

اشتراک در
اطلاع از
guest

استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.

انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.

دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند و حساب کاربران خاطی ممکن است مسدود شود.

در صورت وقوع کلاهبرداری یا فریب، ایران‌ریچ این حق را دارد که از مراجع قضایی پیگیری کند یا با این نهادها همکاری داشته باشد.

0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x