آموزش تریدتحلیل تکنیکال

ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال بازار

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقاط احتمالی برگشت قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی، که مجموعه‌ای از اعداد هستند که در طبیعت و هنر به طور مکرر ظاهر می‌شوند، ایجاد شده است. در ادامه به بررسی ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال بازار می‌پردازیم.

دنباله اعداد فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی توسط ریاضی‌دان ایتالیایی، لئوناردو فیبوناچی، در کتاب خود به نام Liber Abaci در سال ۱۲۰۰ میلادی معرفی شد. فیبوناچی این دنباله را در یک مشکل ریاضی در مورد جوجه‌های مرغ و خرگوش مطرح کرد. دنباله اعداد فیبوناچی یک دنباله ریاضی است که با 0 و 1 شروع می‌شود و هر عدد بعدی برابر با مجموع دو عدد قبل از خود است. این دنباله به صورت زیر است:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

دنباله اعداد فیبوناچی در بسیاری از زمینه‌های مختلف، از جمله ریاضیات، هندسه، موسیقی، هنر و طبیعت، یافت می‌شود. در تحلیل تکنیکال، دنباله اعداد فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین اهداف احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت‌های فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی روابط بین اعداد فیبوناچی هستند. برخی از مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی عبارتند از:

 • 0.618: نسبت طلایی
 • 0.382: نسبت طلایی معکوس
 • 0.236: نسبت طلایی سوم
 • 0.5: میانگین

نسبت طلایی یکی از نسبت‌های فیبوناچی است که به طور گسترده در طبیعت، هنر و معماری یافت می‌شود. این نسبت برابر با 1.618 است.

کاربرد دنباله اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
کاربرد دنباله اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کاربرد دنباله اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

دنباله اعداد فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تعیین روندهای قیمت و پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های طلایی و اعداد فیبوناچی کار می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت‌ها در آنها تمایل به توقف یا تغییر جهت دارند. سطـوح فیبوناچی اصلاحی می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در نظر گرفته شوند.

برای ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید دو نقطه حدی حرکت اصلاحی را در نمودار قیمت پیدا کنید. این نقاط می‌توانند نقاط اوج و کف یک روند صعودی یا نزولی باشند. سپس، از ابزار فیبوناچـی اصلاحی در نرم‌افزار تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید تا سطوح فیبوناچی را در نمودار رسم کنید.

سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در نظر گرفته شوند. اگر قیمت به یکی از این سطوح برسد، ممکن است روند اصلاحی متوقف شده و قیمت به حرکت در جهت روند اصلی ادامه دهد.

تعیین روندهای قیمت

دنباله اعداد فیبوناچی می‌تواند برای تعیین روندهای قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت از سطوح فیبوناچی اصلاحی بالاتر برود، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

برای استفاده از فیبوناچی برای تعیین روندهای قیمت، می‌توانید از سطوح فیبوناچی گسترشی استفاده کنید. سطوح فیبوناچی گسترشی بر اساس نسبت‌های طلایی و اعداد فیبوناچی محاسبه می‌شوند و می‌توانند برای تعیین اهداف قیمتی استفاده شوند.

پیش‌بینی قیمت‌ها

دنباله اعداد فیبوناچی می‌تواند برای پیش‌بینی قیمت‌ها استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی برسد، ممکن است روند اصلاحی متوقف شده و قیمت به حرکت در جهت روند اصلی ادامه دهد.

برای استفاده از فیبوناچی برای پیش‌بینی قیمت‌ها، می‌توانید از سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید. سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در نظر گرفته شوند و می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده شوند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال بازار
ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال بازار

ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال بازار

برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحـی، ابتدا باید دو نقطه را در نمودار قیمت انتخاب کنید. نقطه اول باید کف یک روند صعودی یا سقف یک روند نزولی باشد. نقطه دوم باید سقف یک روند صعودی یا کف یک روند نزولی باشد. پس از انتخاب این دو نقطه، ابزار فیبـوناچی اصلاحی خطوط افقی را در نقاطی که نسبت‌های فیبوناچـی را نشان می‌دهند، ترسیم می‌کند. سطوح کلیدی فیبوناچی عبارتند از:

 • 23.6٪: سطح حمایت یا مقاومت ضعیف
 • 38.2٪: سطح حمایت یا مقاومت متوسط
 • 50٪: سطح حمایت یا مقاومت قوی
 • 61.8٪: سطح حمایت یا مقاومت بسیار قوی

مراحل استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی

 1. یک پلتفرم معاملاتی یا نمودار قیمت را باز کنید.
 2. ابزار فیبوناچی اصلاحی را انتخاب کنید.
 3. دو نقطه را در نمودار قیمت انتخاب کنید. نقطه اول باید کف یک روند صعودی یا سقف یک روند نزولی باشد. نقطه دوم باید سقف یک روند صعودی یا کف یک روند نزولی باشد.
 4. ابزار فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی را در نقاطی که نسبت‌های فیبوناچی را نشان می‌دهند، ترسیم می‌کند.

اگر قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی برخورد کند، ممکن است روند اصلاحی خود را متوقف کند و در جهت روند اصلی حرکت کند.

کاربردهای ابزار فیبوناچی اصلاحی
کاربردهای ابزار فیبوناچـی اصلاحی

کاربردهای ابزار فیبوناچی اصلاحی

ابزار فیبوناچی اصلاحی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقاط احتمالی برگشت قیمت پس از یک حرکت صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی، که مجموعه‌ای از اعداد هستند که در طبیعت و هنر به طور مکرر ظاهر می‌شوند، ایجاد شده است.

ابزار فیبوناچی اصلاحـی می‌تواند برای اهداف مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده شود، از جمله:

 • تعیین نقاط ورود و خروج: می‌توان از ابزار فیبوناچـی اصلاحی برای تعیین نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی رسید، ممکن است معامله‌گران تصمیم بگیرند که موقعیت خرید خود را ببندند.
 • تعیین اهداف قیمت: می‌توان از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تعیین اهداف قیمت احتمالی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی رسید، ممکن است معامله‌گران تصمیم بگیرند که موقعیت خرید جدیدی ایجاد کنند.
 • شناسایی الگوهای قیمت: می‌توان از ابـزار فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی الگوهای قیمت مانند مثلثات و کانال‌ها استفاده کرد.
کاربردهای ابزار فیبوناچی اصلاحی
کاربردهای ابزار فیبوناچی اصلاحی

تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از کاربردهای اصلی ابزار فیبوناچی اصلاحـی، تعیین نقاط احتمالی برگشت قیمت است. به عنوان مثال، اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی رسید، ممکن است معامله‌گران تصمیم بگیرند که موقعیت خرید خود را ببندند. این بدان معناست که قیمت 50 درصد از حرکت صعودی قبلی را کاهش داده است و ممکن است اکنون آماده برگشت باشد.

تعیین اهداف قیمت

از ابزار فیبوناچی اصلاحی همچنین می‌توان برای تعیین اهداف قیمت احتمالی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی رسید، ممکن است معامله‌گران تصمیم بگیرند که موقعیت خرید جدیدی ایجاد کنند. این بدان معناست که قیمت 61.8 درصد از حرکت صعودی قبلی را کاهش داده است و ممکن است اکنون آماده ادامهٔ روند صعودی باشد.

شناسایی الگوهای قیمت

ابزار فیبوناچـی اصلاحی همچنین می‌تواند برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، نسبت طلایی، که برابر با ۰.۶۱۸ است، اغلب در الگوهای قیمت مانند مثلثات و کانال‌ها دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت یا ادامهٔ روند استفاده کنند.

محدودیت‌های ابزار فیبوناچی اصلاحی

هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی کامل نیست. ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز محدودیت‌هایی دارد، از جمله:

 • ابزار فیبوناچی اصلاحی یک ابزار پیش‌بینی کننده نیست. قیمت همیشه در همان سطوح فیبوناچی اصلاحی برگشت نمی‌کند.
 • ابزار فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تک‌عاملی است. برای داشتن یک تحلیل دقیق، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگری نیز استفاده کرد.
نکات مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی
نکات مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحـی

نکات مهم در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحـی

علاوه بر موارد ذکر شده، در اینجا چند نکته برای استفاده بهتر از ابزار فیبوناچی اصلاحی آورده شده است:

 • از ابزار فیبوناچی اصـلاحی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا دیدگاه جامع‌تری نسبت به بازار داشته باشید.
 • از ابزار فیبوناچـی اصلاحی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا الگوهای تکراری را در بازار شناسایی کنید.
 • از ابـزار فیبوناچی اصلاحی در نمودارهای مختلف استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا دقت تحلیل خود را افزایش دهید.

با تمرین و تجربه، می‌توانید از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای بهبود عملکرد معاملات خود استفاده کنید.

مزایا و معایب ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال
معایب و مزایای ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب ابزار فیبوناچی اصلاحی برای تحلیل تکنیکال

مزایا ابزار فیبوناچی اصلاحی

 • ساده و آسان برای استفاده

ابزار فیبوناچی اصلاحی یک ابزار نسبتاً ساده است که می‌توان آن را به راحتی در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد.

 • می‌تواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود

ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌تواند برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده شود. سطوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت در آن‌ها تمایل دارد تغییر جهت دهد.

 • می‌تواند برای تعیین اهداف احتمالی قیمت استفاده شود

ابزار فیبـوناچی اصلاحی می‌تواند برای تعیین اهداف احتمالی قیمت استفاده شود. اگر قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی برسد، ممکن است روند اصلاحی خود را متوقف کند و در جهت روند اصلی حرکت کند.

معایب ابزار فیبوناچی اصلاحی

 • هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد

ابزار فیبوناچی اصـلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است و مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد.

 • باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود

برای افزایش دقت، بهتر است از ابزار فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

 • معامله‌گران باید تجربه و دانش کافی برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحـی داشته باشند

برای استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی اصلاحی، معامله‌گران باید تجربه و دانش کافی داشته باشند.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در حرکت اصلاحی قیمت استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های طلایی و اعداد فیبوناچی کار می‌کند. ابزار فیبوناچی اصـلاحی یک ابزار مفید و کاربردی است که می‌تواند به معامله‌گران در بهبود عملکردشان کمک کند. با این حال، مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، باید از آن با احتیاط استفاده کرد و نباید به آن به عنوان یک سیگنال قطعی برای ورود یا خروج از معامله اعتماد کرد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ابزار فیبوناچی اصلاحـی یک ابزار مفید و کاربردی است که می‌تواند به معامله‌گران در بهبود عملکردشان کمک کند. با این حال، معامله‌گران باید از این ابزار با احتیاط استفاده کنند و نباید به آن به عنوان یک سیگنال قطعی برای ورود یا خروج از معامله اعتماد کنند.

سوالات متداول

ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست؟

ابزار فیبوناچی اصلاحـی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین اهداف احتمالی قیمت استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شود.

چگونه از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟

برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید نقطه بالا و پایین یک روند را شناسایی کنید. سپس، با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحـی در پلتفرم معاملاتی خود، خطوط افقی در سطوح کلیدی فیبوناچی رسم کنید.

چگونه می‌توان از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد؟

برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار فیبوناچی اصـلاحی، کافی است خطوط افقی را در سطوح کلیدی فیبوناچی رسم کنید. اگر قیمت به یکی از این سطوح برخورد کند، ممکن است روند اصلاحی خود را متوقف کند و در جهت روند اصلی حرکت کند.

کدام سطوح فیبوناچی اصلاحی مهم‌تر هستند؟

سطوح 38.2٪ و 61.8٪ معمولاً مهم‌تر از سایر سطوح هستند. این سطوح به طور مکرر در نمودارهای قیمت دیده می‌شوند.

5/5 - (3 امتیاز)

اشتراک در
اطلاع از
guest

استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.

انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.

دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند و حساب کاربران خاطی ممکن است مسدود شود.

در صورت وقوع کلاهبرداری یا فریب، ایران‌ریچ این حق را دارد که از مراجع قضایی پیگیری کند یا با این نهادها همکاری داشته باشد.

0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x