آموزش تریدتحلیل تکنیکالکندل شناسی

الگوی ابر سیاه Dark cloud چیست؟

الگوی ابر سیاه از الگو های بازگشتی بازار در تحلیل تکنیکال است. این الگو نقطه مقابل و مخالف الگوی نفوذی است. الگوی نفوذی در انتهای روندی نزولی تشکیل می‌شود و موجب صعودی شدن بازار می‌شود. در صورتی که الگوی Dark cloud در انتهای روند صعودی بازار تشکیل می‌شود و باعث نزولی شدن روند بازار می‌شود. الگوی Dark cloud از دو کندل در خلاف جهت هم در نمودار تشکیل می‌شود. در الگوی نفوذی نیز دو کندل مخالف هم این الگو را شکل می‌دهند. با این تفاوت که در الگوی نفوذی کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است و در الگوی Dark cloud کندل اول صعودی و کندل دوم نزولی است.

الگوی ابر سیاه.

شرایط شکل گیریه الگوی دو کندلی ابر سیاه Dark cloud

الگوی ابر سیاه نقطه مقابل الگوی نفوذی است و تمام شروط الگوی نفوذی را دارا می‌باشد. این الگو موجب نزولی شدن روند بازار می‌شود و در انتهای روندی صعودی و معمولا طولانی شکل می‌گیرد. کندل های این الگو به ترتیب صعودی که در راستای روند جاری در بازار که صعودی است شکل می‌گیرد. و کندلی نزولی که باعث تغییر روند می‌شود و بر خلاف جهت روند کندل قبل است. طول و اندازه بدنه این کندل ها همانند اندازه بدنه کندل های الگوی نفوذی بزرگ است و کندل هایی با بدنه ای کوچک برای تایید الگوی دو کندلی ابر سیاه مناسب نیستند.

شرط اصلی برای شکل گیری و تایید الگوی Dark cloud در روند بازار این است که حد باز شدن کندل دوم الگو که نزولی است. بالاتر از حد تمام شدن کندل اول الگو که صعودی است باشد. همینطور حد تمام شدن قیمت در کندل دوم الگو نیز باید پایین تر از حداقل نصف بدنه کندل اول الگو باشد. به عبارت دیگر حد بدنه کندل دوم الگو باید پایین تر از حد تمام شدن بدنه کندل اول تمام شود یا حد حداقل 50 درصد از اندازه بدنه کندل اول را بپوشاند. اگر کندل دوم در الگوی دو کندلی Dark cloud که کندلی نزولی است پایین تر از کندل اول الگو که کندلی صعودی است تمام شود الگوی Dark cloud اعتباری ندارد زیرا که در این صورت الگوی انگلفینگ نزولی به جای ابر سیاه در روند بازار شکل می‌گیرد.

کندل تایید در الگوی Dark cloud

الگوی Dark cloud باید کندل تایید داشته باشد. کندل تایید در الگوی Dark cloud به عنوان کندل سوم الگو، کندلی نزولی و قرمز با بدنه ای بزرگ است که پس از شکل گیریه کندل دوم الگو که نزولی است شکل می‌گیرد. کندل تایید در این الگو باید پایین تر از باز شدن کندل دوم الگو باز شود و حد تمام شدن قیمت در این کندل نیز باید پایین تر از تمام شدن قیمت در کندل دوم الگو باشد. به عبارت دیگر کندل تایید باید نزول بازار را تایید کند و کندلی نزولی تر نسبت به کندل دوم الگو که نزولی است باشد.

نکاتی در مورد الگوی ابر سیاه Dark cloud

الگوی ابر سیاه تمامی ویژگی های الگوی نفوذی را داراست. این ویژگی‌ها عبارت بودند از:

  • الگوی ابر سیاه نسبت به الگوی کیچر و الگوی انگلفینگ الگویی ضعیف تر خطاب می‌شود. شکل گیریه الگوی ابر سیاه صرفا خبر و هشداری در مورد تغییر روند را به تحلیلگران می‌دهد. همچنین الگوی دو کندلی ابر سیاه به کندل تایید و بررسی توسط دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال در بازار مانند اسیلاتور ها نیز نیاز دارد.
  • اندازه بدنه کندل ها در الگوی ابر سیاه کندل هایی با بدنه هایی بزرگ هستند. و کندل هایی با بدنه هایی کوچک نمیتوانند الگوی ابر سیاه را شکل دهند.
  • در این الگوی دو کندلی هر چه اندازه بدنه کندل ها بزرگ تر باشد قدرت و اعتبار الگو افزایش می‌یابد.
  • الگوی ابر سیاه نیازی به حد ضرر ندارد با این حال حد ضرر در الگوی ابر سیاه با میانه های قیمت در کندل دوم الگو که نزولی است برابر است. همچنین با فعال شدن حد ضرر در این الگوی دو کندلی الگو بی اعتبار می‌شود.
  • در الگوی ابر سیاه هر چه بین تمام شدن کندل اول که صعودی است و نقطه باز شدن کندل دوم که نزولی است فاصله بیشتری باشد یا گپ قیمتی بزرگتری باشد. قدرت بازگشت قیمت در این الگو و بازگشتی بودن الگوی ابر سیاه بیشتر می‌شود.
  • در این الگو هر چقدر بدنه کندل دوم الگو که نزولی است بزرگتر باشد و این کندل در نقطه پایین تری تمام شود. قدرت و اعتبار الگو بیشتر می‌شود.
  • در این الگوی دو کندلی حداکثر قیمت یا بیشترین قیمت در بدنه کندل دوم الگو که نزولی است. به عنوان مقاومت قیمتی انتخاب می‌شود.
  • در کندل دوم الگوی ابر سیاه نداشتن سایه پایینی در این کندل باعث افزایش قدرت الگو می‌شود.
  • اگر الگوی ابر سیاه در محدوده مقاومت قیمتی شکل بگیرد اعتبار آن بیشتر می‌شود.
الگوی ابر سیاه..

تاثیر الگوی ابر سیاه در روند بازار

در روز اول و زمان شکل گیریه کندل اول الگو که صعودی است خریداران با افزایش تقاضا برای خرید سهم مورد نظر خود و فشار خرید بازار را دست گرفته اند. هنگام تشکیل کندل اول قدرت بازار دست خریداران است. با تشکیل شدن کندل دوم که نزولی است و در روز دوم ابتدا به پیروی از روز قبل قدرت خریداران همچنان زیاد است. به همین خاطر کندل دوم با فاصله از کندل اول شروع می‌شود. اما کم کم قدرت خریداران بازار و تعداد آنها کم می‌شود و قدرت فروشندگان و به دنبال آن فشار فروش در بازار بیشتر می‌شود. از این رو کندلی نزولی و بزرگ که نشان از قدرت زیاد فروشندگان و شکل گیریه الگوی ابر سیاه دارد تشکیل می‌شود. بعد از شکل گیریه کندل دوم فرصت مناسبی برای معامله و ورود به بازار برای فروش و پوزیشن شورت شکل می‌گیرد.

توجه داشته باشید که اگر قیمت و نزول قیمت در کندل دوم الگو از حد باز شدن قیمت در کندل اول الگو که صعودی است پایین تر برود. باید انتظار برگشت روند و قیمت را داشته باشید و این را یک سیگنال و هشدار از سوی بازار در نظر بگیرید. در اینجا هم نقطه مناسبی برای خرید فراهم می‌شود تا همراه با برگشت قیمت در بازار سود کنید. هرچند اکتفا به الگوی ابر سیاه به تنهایی برای خرید یا فروش کاره عقلانی ای نیست. دقیقا برعکس اتفاقی که در الگوی نفوذی اتفاق می‌افتد در الگوی ابر سیاه بر روندی صعودی اتفاق می‌افتد.

سوالات متداول در مورد الگوی دو کندلی Dark cloud

1. الگوی ابر سیاه چیست؟

الگوی ابر سیاه Dark cloud الگویی دو کندلی است که کندل دوم این الگو تا حداقل 50 درصد بدنه کندل اول پیشروی کند. به این معنی که سقف آن را شکسته و بخش زیادی از آن را دربر می‌گیرد. در این الگو، کندل اول معمولاً یک کندل مثبت و کندل دوم یک کندل منفی است.

2. چه زمانی الگوی Dark cloud تشخیص داده می‌شود؟

الگوی Dark cloud زمانی تشخیص داده می‌شود که کندل دوم کاملاً بعد از کندل اول بدون هیچ تداخلی روند رشدی قبلی را تغییر دهد.

3. الگوی ابر سیاه چه سیگنالی به ما می‌دهد؟

الگوی ابر سیاه سیگنال نزولی قوی را معطوف می‌کند. این الگو به ما نشان می‌دهد که قوت تقاضا پایان یافته است و تعداد فروشندگان بیشتر شده‌اند که ممکن است منجر به ادامه تغییر جهت به سمت پایین شود.

4. آیا الگوی Dark cloud نکاتی برای تایید دارد؟

بله، برای تأیید الگوی Dark cloud بهتر است نکات زیر را در نظر بگیرید: 1- حجم معاملات باید در کندل دوم بیشتر از میانگین حجم پیشین باشد. 2- در صورت امکان، تایید از طریق نقاط پشتیبانی قبلی، کشیدن خطوط روند و یا دیگر الگوهای تحلیلی می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. 3- الگوی Dark cloud نیازمند کندل تایید است.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا