آموزش تریدتحلیل تکنیکالکندل شناسی

گپ تاسوکی Tasuki Gap چیست؟

گپ تاسوکی تحت تاثیر یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. و یک الگوی ادامه دهنده تلقی می‌شود. در این الگوی سه کندلی دو کندل اول موافق جهت روند قبل و کندل سوم خلاف جهت روند شکل می‌گیرند. این الگو به دو حالت گپ تاسوکی رو به بالا (Upside Tasuki) و گپ تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) دیده می‌شود. زمانی که بین کندل های اول و دوم گپ قیمتی شکل بگیرد کندل سوم در خلاف جهت و برای پر کردن این گپ تشکیل میشود. در اینجا گپ تاسوکی به وجود امده است.نکته مهم این است که این گپ به عنوان حمایت عمل کرده مانع تغییر روند بازار می‌شود.

گپ تاسوکی رو به بالا

گپ تاسوکی رو به بالا

در این حالت کندلی سبز رنگ با بدنه‌ای نسبتا بزرگ در یک روند کاملا صعودی شکل می‌گیرد. و به خاطر حجم خرید در بازار و قدرت خریداران کندل سبز رنگ دیگری با فاصله از کندل قبل در راستای روند بازار شکل میگیرد. کندل سوم با رنگ قرمز و خلاف جهت بازار و دو کندل قبل خود شکل می‌گیرد. به طوری که قیمت باز شدن آن در داخل بدنه کندل دوم قرار گیرد. کندل سوم تا حدی گپ را می‌پوشاند. و پایین‌تر از باز شدن قیمت کندل دوم و بالا‌تر از بسته شدن قیمت کندل اول بسته می‌شود.

کندل سوم به حمایت یا گپ تشکیل‌شده بین کندل اول و دوم واکنش نشان‌ می‌دهد. و به علت پایین بودن فشار فروش در بازار نمی‌تواند روند بازار را نزولی کند. بنابراین بازار به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. کندل چهارم که به نوعی کندل تایید نیز هست زمانی که در راستای کندل سوم یعنی رو به پایین شکل‌بگیرد. به شرطی که در بازار فشار‌فروش بالایی حاکم باشد الگو اعتباری ندارد. در اینجا احتمالا روند بازار تغییر می‌کند.

گپ تاسوکی رو به پایین

گپ تاسوکی رو به پایین

در این حالت کندلی قرمز‌‌‌ رنگ با بدنه‌ای نسبتا بزرگ در راستای روند نزولی بازار شکل می‌گیرد. این کندل که نشان از فشار فروش بالا در بازار است. تحت تاثیر همین فشار‌فروش کندل بزرگ دیگری را در راستای روند‌نزولی بازار با فاصله از خود شکل می‌دهد.

این کندل در روز دوم گپ قیمتی را به وجود می‌آورد.کندل سوم که کندلی سبز‌رنگ بوده و بر خلاف جهت روند شکل می‌گیرد. به گونه‌ای که نقطه شروع کندل َدر بدنه کندل‌ دوم و بسته شدن حد آن بین دو کندل‌ اول ینی درون گپ باشد. وجود کندل‌ سوم به علت فشار فروش بالا در بازار و واکنش نشان‌دادن به مقاومت یا گپ قیمتی بین کندل‌ اول و دوم تاثیری بر روند بازار ندارد. بنابراین بازار پس از کندل سوم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. در صورتی که کندل چهارم یا کندل تایید نیز سبز رنگ و در راستای کندل سوم باشد. یعنی روند صعودی را پیش‌گیرد و در بازار فشار خرید بالایی حاکم‌ شود. می‌توان الگو را بی اعتبار دانست.در این حالت احتمالا روند بازار شکسته‌شده و روند از نزولی به صعودی تبدیل شود.

انواع گپ‌های قیمتی در نمودار

گپ های قیمتی ممکن است به هر دلیلی بین کندل ها در نمودار شکل بگیرند. که هم می‌تواند نقطه قوت روند بازر و هم نقطه ضعف آن باشد. بنابراین هنگام مشاهده گپ‌های قیمتی نباید سریعا آن را یک الگو در نظر گرفت. در این موارد توجه کردن به کندل‌های قبل و بعد گپ و همچنین روند بازار بسیار مهم است.

گپ شکست Breakwaway Gap

گپ شکست

این گپ، گپی ادامه‌دهنده بوده که پیرو روند قبلی خود تشکیل می‌شود. توجه داشته‌باشید که گپ شکست پس از یک روند کاملا خنثی شکل می‌گیرد. معمولا پس از این گپ بازار با قدرت بیشتری در راستای روند قبلی خود پیشروی می‌کند.

گپ خستگی Exhaustion Gap

گپ خستگی

گپ خستگی همیشه پس از یک روند طولانی تشکیل می‌شود. این گپ نه‌تنها دلیلی برای ادامه روند قبلی بازار نیست. بلکه به احتمال زیاد قیمت سهم به گپ یا فاصله ایجاد شده عقب‌گرد کرده و در همان نقطه نوسان میکند.

گپ ادامه دهنده یا گپ فرار Runaway Gap

گپ ادامه‌دهنده یا گپ فرار

این گپ ادامه‌دهنده روند بازار است. و در تغییر روند نقشی ندارد. این گپ در میانه‌های یک روند نزولی یا صعودی شکل می‌گیرد. پس از مشاهده این گپ روند بازار طولانی نخواهد بود. و احتمالا به گپ دیگری می‌رسد. در شکل بالا گپ ادامه دهنده در وسط خط روند شکل گرفته است. و بعد آن روند طولانی نبوده و پس از شکل گرفتن چند کندل گپ‌ قیمتی خستگی تشکیل شده‌است.

گپ مشترک Common gap

دیده‌شدن گپ مشترک در چارت یا نمودار بسیار نادر است. همچنین دیده‌شدن این گپ در نمودار تفاوتی در روند بازار چه قبل و بعد از خوده‌گپ ایجاد نمی‌کند. و معمولا قیمت در گپ دوم به محدوده گپ اول برمی‌گردد. شکل گپ مشترک به گونه‌ای است. که دو گپ یکی در روند نزولی یا صعودی بازار و گپ دیگر با فصله کمی از گپ اول در خلاف جهت روند گپ اول تشکیل می‌شود.

محدودیت‌های استفاده از گپ تاسوکی

الگوی گپ‌تاسوکی در میان تعداد زیادی از کندل‌ها قرار‌ گرفته‌است. هنگامی که تحلیلگر کل تمرکز خود را صرفا برای یافتن این الگو به‌کار گیرد از موقعیت‌های بهتر، معاملات و الگو‌های دیگر غافل می‌شود.

گاهی ممکن است پس از تشکیل این الگو روند کوتاه‌مدت کاهش و روند بلند‌مدت افزایش یابد. بنابراین ممکن است پس از این الگو قیمت در راستای روند طولانی تر و قوی‌تری به روند صعودی خود ادامه داده و افزایش یابد. گپ تاسوکی الگوی رایجی نیست. و معمولا فرصت ‌های محدودی را در اختیار تحلیلگر می‌گذارد.

در این الگو فشار فروش بیشتر و روند نزولی قوی‌تر موجب کاهش قیمت پایین‌تر خواهد‌بود. بر این اساس عملکرد روند قیمت متغیر، نوسانی یا ضعیف است. که شانس موفقیت الگو پایین می‌آید. همچنین قبل و بعد از الگوی‌تاسوکی نشانه‌ای وجود ندارد که میزان پیشروی بازار را به تحلیلگر نشان دهد. بنابراین باید از الگو‌های دیگر و استفاده از شاخص‌های دیگری جدا یا در کنار این الگو روند بازار را پیش‌بینی کرد. پیشنهاد می‌شود اگر به دنبال کمک‌گرفتن از این الگو در معاملات خود هستید. ابتدا از تجربیات کسانی که با این الگو ضرر کرده و یا به سود رسیده‌اند استفاده‌کنید.

نکات مهم در مورد الگوی گپ تاسوکی

 1. کندل اول بدنه بزرگی دارد و کندل های دوم و سوم باید از کندل اول کوچکتر باشند.
 2. به هنگام شکل‌گیری گپ روند کلی بازار در راستای جهت قبلی خود و در راستای گپ پیشروی می‌کند.
 3. الگوی تاسوکی نیازی به کندل تایید ندارد. ولی می‌توان برای اطمینان خاطر بیشتر منتظر کندل تایید ماند. باید در نظر داشته‌باشید که کندل چهارم یا کندل تایید نمی‌تواند گپ بین کندل اول و دوم را پر کند.
 4. توجه‌داشته باشید که هیچکدام از کندل‌های الگوی تاسوکی نمی‌تواند کندلی دوجی باشد.
 5. حد ضرر در حالت رو به بالای این الگو کمترین قیمت کندل اول در این الگو است.
 6. اگر کندل تایید در حالت رو به بالای این الگو کندلی نزولی و با فشار فروش بالا باشد. و موجب پر شدن گپ شود الگو اعتباری نخواهد داشت.
 7. نقطه ورود در حالت رو به بالای این الگو می‌تواند بیشترین قیمت کندل سوم باشد. هرچند می‌توان منتظر شکل گیری کندل‌چهارم بود و در نقطه بسته شدن کندل دوم وارد بازار خرید شد.
 8. کندل تایید در حالت رو به پایین این الگو، اگر کندلی صعودی با فشار خرید بالا باشد. و گپ قیمتی را در‌ بر گیرد در اینجا الگو بی اعتبار می‌شود.
 9. نقطه ورود در حالت رو به پایین این الگو برابر است. با کمترین قیمت کندل‌سوم، که البته می‌توان منتظر بسته شدن کندل‌چهارم یا کندل تایید ماند. و در قیمت بسته شدن کندل‌دوم، به قصد فروش وارد بازار شد.
 10. در حالت گپ تاسوکی رو به پایین حد ضرر شما بیشترین قیمت کندل اول خواهد‌بود.
 11. کندل‌سوم در این الگو نمی‌تواند به طور کامل گپ شکل گرفته توسط کندل اول و دوم را بپوشاند. در غیر این صورت الگو اعتباری ندارد.

سوالالت متداول در مورد الگوی گپ تاسوکی

آیا الگوی گپ تاسوکی به تنهایی ابزار خوبی برای یک تحلیلگر است؟

خیر! این الگو زیاد رایج نبوده و اطلاعات درست و محکمی از تداوم بازار قبل و بعد از شکل گیری خود به ما نمی‌دهد. حتما در کنار آن از شاخص‌های دیگری استفاده کنید.

چگونه گپ‌ تاسوکی را تشخیص دهیم؟

توسط مشاهده کندل شماره یک با بدنه بزرگ و کندل شماره دو با فاصله از کندل اول با بدنه‌ای کوچکتر و در راستای روند بازار و شکل گیری کندل سوم در خلاف جهت بازار از درون حد کندل شماره دو و انتهای کندل سوم درون گپ قیمتی باشد.

آیا گپ تاسوکی می‌تواند از یک روند نوسانی خنثی شروع شود؟

خیر! گپ تاسوکی فقط در حین یک روند صعودی یا نزولی توسط شناسایی سه کندل که مشخصه آن هستند شروع می‌شود. همچنین این الگو ادامه دهنده روند جاری در بازار می‌باشد.

5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا