آموزش تریدتحلیل تکنیکالکندل شناسی

الگوی سه گانه داخلی صعودی Three Inside Up چیست؟

الگوی سه گانه داخلی صعودی الگویی بازگشتی است. که در انتهای روندی نزولی تشکیل می‌شود. الگوی سه گانه داخلی صعودی Three Inside Up باعث تغییر روند می‌شود. و از سه کندل با رنگ ها واندازه های مختلف تشکیل می‌شود.

کندل اول کندلی نزولی و بلند است. کندل دوم کندلی کوچک و صعودی است. که نقاط شروع و پایان قیمت در آن به طور کامل درون حد کندل نزولی اول شکل گرفته باشد.

کندل سوم کندلی صعودی و بلند است. که شروع قیمت در آن درون کندل نزولی اول و کندل صعودی دوم شکل گرفته باشد. و حد بسته شدن قیمت در آن بالا تر از دو کندل قبل خود باشد.

به طور کلی کندل سوم کندل تایید است. و در صورت مشاهده آن در نمودار شما می‌توانید از شکل گیری الگوی سه گانه داخلی صعودی Three Inside Up اطمینان حاصل کنید.

سه گانه داخلی صعودی

نحوه شکل­ گیری الگوی سه ­گانه داخلی صعودی Three Inside Up

الگوی سه­ گانه داخلی صعودی یک الگوی قیمتی است. که در نمودار قیمتی سه کندل قرار می‌گیرد و به صورت متوالی از سه کندل به صعود حرکت می­کند. برای شکل­‌گیری این الگو، روند قیمتی باید در حالی که به صورت متوالی از سه کندل به بالا حرکت می­کند، الگوی مناسبی شکل گیری دهد.

نحوه شکل‌گیری الگوی Three Inside Up عموماً به صورت زیر است:

1. مرحله اول (کندل صعودی اول): قیمت از کندل نزولی به بالا حرکت کرده و به یک نقطه بالاتر از نقطه شروع خود (کندل نزولی) رسیده و از آن عبور می‌کند. این حالت باعث می­‌شود که ذهن بازار به شکسته شدن الگوی کاهشی و شروع یک روند صعودی توسط قیمت تشویق شود.

2. مرحله دوم (کندل صعودی دوم): بعد از عبور قیمت از نقطه بالاتر، قیمت به طور متوالی به دنباله ای از نقاط بالاتر از خود می رود. کندل صعودی دوم باید با قیمتی بالاتر از کندل صعودی اول پایان یابد و باعث ایجاد حس سرعت صعودی در بازار شود.

3. مرحله سوم (کندل صعودی سوم): در این مرحله، قیمت از کندل صعودی دوم به بالایی ترین و بیشترین سرعت موج صعودی رسیده است. با توجه به این توضیحات، شکل­‌گیری روند قیمتی متوالی از سه کندل به صعود در نمودار قیمتی نشان دهنده شکل­‌گیری الگوی Three Inside Up خواهد بود.

توجه کنید که الگوی Three Inside Up ممکن است در حین صعود قدرتمند قیمت در طول زمان شکل گیری کند و باز هم می‌تواند در نقاط دیگری از بازار شکل بگیرد. لذا، در تحلیل الگوی سه­ گانه داخلی صعودی، می­ بایست به شرایط مشخص و تاریخچه قیمت توجه نمود.

حدضرر در الگوی Three Inside Up

حد ضرر در الگوی سه گانه داخلی صعودی به صورت زیر است:

1. حد ضرر نقطه شروع: این حد ضرر برابر با قیمتی است که اگر قیمت به زیر آن برود، الگوی صعودی شکست خواهد خورد و به جای ادامه صعود، روند نزولی دنبال خواهد کرد. این نقطه معمولاً نزدیک به کندل صعودی اول در الگوی سه گانه داخلی صعودی قرار می‌گیرد.

2. حد ضرر در نقطه کندل صعودی دوم: در این حالت، قیمت نمی‌تواند پایین‌تر از کندل صعودی دوم برود، زیرا این باعث شکستن الگوی سه گانه صعودی می‌شود و احتمالی برای روند نزولی وجود دارد.

3. حد ضرر نقطه هدف: این حد ضرر برای معامله گرانی است که از این الگو برای یافتن نقطه ورود به یک معامله استفاده می‌کنند. اگر قیمت به این نقطه برسد و از آن عبور کند، الگوی صعودی دیگر را نمی‌توان تایید کرد و احتمالاً روند نزولی شروع می‌شود.

معامله گران و سرمایه­ گذاران ممکن است با استفاده از معیارهای فنی دیگر نیز به عنوان حد ضرر از الگوی سه گانه داخلی صعودی استفاده کنند. به عنوان مثال، ممکن است پس از عبور قیمت از کندل صعودی دوم، از حد ضرری استفاده کنند که در صورتی که قیمت به آن نزدیک شود، موقعیت معامله را متوقف کنند.

حد ضرر در الگوی سه گانه داخلی صعودی

بهره برداری از الگوی سه گانه داخلی صعودی

از الگوی Three Inside Up می‌توان برای تصمیم‌گیری درباره نقطه ورود و خروج در معاملات استفاده کرد. معامله گران معمولاً نقطه ورود را با عبور قیمت از کندل صعودی دوم تصدیق می‌کند. و از قیمت‌های ایستا برای تعیین حد ضرر و هدف استفاده می‌کنند. تحلیل دقیق ترین نقطه ورود و استفاده از روش‌های تأیید دیگر، مانند الگوهای شمعی، نیز ممکن است برای استفاده بهتر از این الگو مفید باشد. تذکر: برای تحلیل دقیق تر و ارزیابی صحت الگوها، همیشه نیاز است تا از متخصصان مالی را مشاوره بگیرید.

الگوی سه گانه داخلی صعودی می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره قدرت صعود و ادامه روند قیمتی به ما بدهد. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از این الگو استخراج کرد عبارتند از: افزایش شیب صعودی قیمت در کندل صعودی دوم و سوم، افزایش حجم معاملات در کندل صعودی دوم و سوم، و همچنین تأیید ادامه روند قیمتی با عبور از نقاط مهم مثل نقطه شروع و قدمت بازار.

نکات مربوط به الگوی سه گانه داخلی صعودی

در ادامه، نکاتی راجع به الگوی سه گانه داخلی صعودی را بررسی می‌کنیم:

1. شیب صعودی: در الگوی سه گانه داخلی صعودی، روند قیمتی به صورت متوالی از سه کندل به صعود حرکت می‌کند. در مراحل کندل صعودی دوم و سوم، شیب صعودی قیمت باید رو به بالا باشد. این نکته مهم است زیرا نشان می‌دهد قدرت صعود قیمت در این الگو قوی است.

2. حجم معاملات: حجم معاملات نیز در الگوی سه گانه داخلی صعودی باید مورد توجه قرار گیرد. حجم معاملات در مراحل صعود کندل صعودی دوم و سوم باید افزایش یابد، که نشان دهنده حمایت و نفوذ موثر در بازار است.

3. کندل صعودی اول: بعد از کندل نزولی، قیمت باید به یک نقطه بالاتر از خود برود و از آن عبور کند. این نقطه به عنوان سیگنال صعودی در الگوی سه گانه داخلی صعودی در نظر گرفته می‌شود.

4. کندل صعودی دوم: بعد از کندل صعودی اول، قیمت به طور متوالی به دنباله‌ای از نقاط بالاتر از خود می‌رود. این کندل صعودی باید با قیمتی بالاتر از کندل صعودی اول پایان یابد و باعث ایجاد حس سرعت صعودی در بازار شود.

5. اندازه روند: برخی از معامله گران به روند قیمت توجه می‌کنند و نقاطی را بررسی می‌کنند که قابلیت ادامه روند قیمت را نشان دهد. مراحل افزایش شیب صعودی و حجم معاملات در کندل صعودی دوم و سوم می‌تواند برای این منظور استفاده شود.

توجه داشته باشید که معامله گران ممکن است در ترکیب با نمادهای فنی دیگر (مانند روند قیمت، نماد شمع ها و غیره) نیز از الگوی سه گانه داخلی صعودی استفاده کنند. تا تصمیمات معاملاتی آن‌ها را تا حد امکان آسان کرده و به راحتی قابل استفاده باشد.

نتیجه گیری در مورد استفاده از الگوی سه گانه داخلی صعودی

نتیجه گیری در مورد استفاده از Three Inside Up

استفاده از الگوی Three Inside Up می‌تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران مفید باشد، اما نباید به تنهایی در تصمیم‌گیری های معاملاتی استفاده شود.

1. ارزیابی صحت الگو: هرچند الگوی Three Inside Up می‌تواند قوی به نظر برسد، اما همیشه صحت بالایی ندارد. بنابراین، قبل از استفاده از این الگو در تصمیمات معاملاتی، می‌توانید نتایج الگو را با داده‌های تاریخی و شرایط بازار فعلی مقایسه کنید.

2. استفاده از روش‌های تأیید دیگر: استفاده از روش‌های تأیید دیگر، مانند الگوهای شمعی، قدرت استفاده از الگوی سه گانه داخلی صعودی را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، استفاده از الگوی شمعی به‌عنوان تأیید الگوی سه گانه داخلی صعودی می‌تواند اطمینان بیشتری به معاملات شما بدهد.

3. مدیریت ریسک: همانند هر الگوی دیگری، الگوی سه گانه داخلی صعودی نیز ریسک‌هایی را در بر دارد. ممکن است قیمت به طور غیر منتظره از الگو خارج شده و روند نزولی بگیرد. بنابراین، مهم است دستورالعمل‌های مدیریت ریسک را رعایت کرده و عاقلانه در بازار عمل کنید.

4. تحلیل جامع: برای استفاده موثر از الگوی سه گانه داخلی صعودی، توصیه می‌شود که از تحلیل جامع استفاده شود. به عنوان مثال، ارزیابی روند قیمت، شاخص‌های فنی دیگر، اخبار و رویدادهای بازار ممکن است به تحلیل دقیق‌تری در مورد روند قیمت و قوت الگو کمک کند.

سوالات متداول در مورد الگوی سه گانه داخلی صعودی

در ادامه سوالات متداولی را که در مورد الگوی سه گانه داخلی صعودی پرسیده می‌شود، مرور می‌کنیم:

الگوی سه گانه داخلی صعودی چیست؟

الگوی سه گانه داخلی صعودی یک الگوی قیمتی در نمودار قیمتی است که برای پیش‌ بینی روند قیمت صعودی استفاده می‌شود. در این الگو، قیمت به صورت متوالی از سه کندل تشکیل می‌شود و روند قیمتی به صورت صعودی ادامه می‌یابد.

چگونه الگوی سه گانه داخلی صعودی شکل می‌گیرد؟

ابتدا قیمت از کندل نزولی صعود کرده و به بالای نقطه شروع خود می‌رسد و از آن عبور می‌کند. سپس قیمت به طور متوالی به دنباله‌ای از نقاط بالاتر از خود می‌رود و در نهایت به بالاترین نقطه ممکن (مانند Previous High) در الگوی قدمت بازار می‌رسد.

الگوی Three Inside Up همیشه قابل اعتماد است؟

همانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوی Three Inside Up نیز نسبت به اشتباه و نما های معکوس در روند قیمت حساس است. بنابراین، با توجه به این که تاریخچه قیمت و شرایط بازار، الگوی صعودی داخلی را تایید کند، موثر بودن این الگو می‌تواند بیشتر شود.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا